Pripravil: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny v Bratislave).

Neurčitý člen v angličtine sa používa iba v jednotnom čísle. Nikdy nie v množnom! Píše sa „a“ pred vyslovovanou spoluhláskou a „an“ pred vyslovovanou samohláskou. Prečo dávam dôraz na slovo „vyslovovanou“? Lebo sú slová, ktoré síce začínajú na písanú spoluhlásku, ale vyslovuje sa až prvá samohláska slova. Príklad: „hour, honour“. Použitie neurčitého člena je trojaké.

1. Prvá zmienka o predmete alebo osobe

Neurčitý člen sa používa na označenie veci alebo osoby, ktorú spomíname prvýkrát.

Príklad:

  • I know a good girl. Poznám dobré dievča.
  • I saw a house in the background. Videl som dom v pozadí.

2. Vo význame „nejaký, akýsi, voľajaký“

Neurčitý člen sa používa aj vo význame „nejaký, akýsi, voľajaký“.

Príklad:

  • There was a gentleman here looking for you. Hľadal ťa tu nejaký pán.
  • A young woman gave me a smile. Akási mladá žena sa na mňa usmiala.

3. Namiesto číslovky one (jeden)

Neurčitý člen sa používa aj namiesto číslovky one (jeden).

Príklad:

  • She earns a thousand euro brutto. Zarába tisíc eur v hrubom.
  • There are more than a hundred people living in the village. V dedine žije vyše sto ľudí.

Some

Príklad:

Pri nepočítateľných (pomnožných) podstatných menách sa používa slovo „some“.

  • I need some information about how to run a business. Potrebujem (nejaké) informácie o podnikaní.
  • Petra has some money in her pocket. Petra má vo vrecku nejaké peniaze.

Máte otázky? Píšte ich do komentárov.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Súvisiace ťaháky z angličtiny

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave