Napísal: Marián Kohn (doučovanie angličtiny, kurzy angličtiny pre firmy a konverzácie v angličtine).

Modálne alebo tiež spôsobové slovesá opisujú povinnosť, možnosť, schopnosť alebo názor. Na príkladoch si ukážeme, ako a kedy sa jednotlivé anglické modálne slovesá používajú. Temer každé modálne sloveso v angličtine má tzv. „opisný tvar“, ktorý slúži jednak ako synonymum daného modálneho slovesa, a tiež na tvorbu budúceho a minulého gramatického času.

Modálne sloveso „must“

Modálne sloveso „must“ znamená „musieť“. Pozor! Zápor od „must“ nie je „must not“, ale „need not“, skrátene „needn’t“.

Príklad:

 • I must work every day. Každý deň musím pracovať.
 • We need not do something about it! Nemusíme s tým niečo (u)robiť!

Opisný tvar od modálneho slovesa „must“ je tvar „to have (got) to“.

Príklad:

 • I have (got) to study hard to gain the diploma. Musím usilovne študovať, aby som získal diplom.
 • You will have to go there. Budete tam musieť ísť.
 • We had to wait for a long time. Museli sme dlho čakať.

Modálne sloveso „may“

Modálne sloveso „may“ znamená „smieť/môcť“. Zápor od modálneho slovesa „may“ je „must not“, skrátene „mustn’t“.

Príklad:

 • May I open the window? Smiem otvoriť okno?
 • You may come if you want. Môžeš prísť, ak chceš.
 • They must not do it. Nesmú to urobiť.

Opisný tvar od modálneho slovesa „may“ je tvar „to be allowed to“.

Príklad:

 • Children are not allowed to smoke. Deti nesmú fajčiť.
 • We were not allowed to cross the border. Nedovolili nám prejsť cez hranice.
 • She will not be allowed to drive any more. Už jej nedovolia viac šoférovať.

Modálne sloveso „can“

Modálne sloveso „can“ znamená „môcť – byť schopný, vedieť, ovládať“. Zápor od „can“ je „cannot“ skrátene „can’t“. Minulý čas od „can“ je „could“.

Príklad:

 • I can drive a car. Viem šoférovať auto.
 • She can’t speak German. Nevie hovoriť po nemecky.
 • We couldn’t go there. Nemohli sme tam ísť.

Opisný tvar od modálneho slovesa „can“ je tvar „to be able to“.

Príklad:

 • They are not able to type on computers. Oni nevedia písať na počítačoch.
 • He wasn’t able to call me. Nemohol mi zavolať.
 • You will be able to take it as soon as it comes. Budete si to môcť vziať hneď, ako to príde.

Modálne sloveso „should“

Modálne sloveso „should“ znamená „mal(a) by“. Zápor od „should“ je „shouldn’t“.

Príklad:

 • We should talk about it. Mali by sme sa o tom porozprávať.
 • They shouldn’t be afraid. Nemali by sa báť.

Napadá Vám niečo na doplnenie? Chýba Vám tu niečo? (Ne)páči sa Vám tento ťahák? Píšte Vaše postrehy do komentárov. Ďakujeme za každý ohlas.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Pozrite si ďalšie užitočné ťaháky z angličtiny

Ak sa vám páči táto stránka, dajte o nej vedieť aj priateľom 😉
3Shares