Anglické opytovacie zámená (WH Question Words)

(Chcem si pozrieť toto video priamo na YouTube!)

Opytovacie zámená (WH Question Words)

 • What? – Čo? Aký? Aká? Aké?
 • What…for? – Načo? Prečo? (Za akým účelom?)
 • When? – Kedy?
 • Where? – Kde?/Kam?
 • Which? – Ktorý? (stredný rod)
 • Who? – Kto(rý)? (pýtanie sa na osobu)
 • Who(m)? – Komu?/Koho?
 • Whose? – Čí? Čia? Čie?
 • Why? – Prečo?
 • Why not? – Prečo nie?
 • How? – Ako?
 • How far? – Ako ďaleko?
 • How long? – Ako dlho?/Koľko?
 • How many? – Koľko? (pri počítateľných podstatných menách)
 • How much? – Koľko? (pri nepočítateľných podstatných menách)
 • How old? – Koľko? (pri pýtaní sa na vek)
 • How come? – Ako to?! (pri údive)

(Chcem si tento podcast vypočuť/stiahnuť priamo zo SoundCloud.com!)

Vzorové vety na opytovacie zámená (Example sentences using WH Question Words)

 • What is your name? – Aké je Vaše/Tvoje meno?/Ako sa voláte/voláš?
 • What did you do that for? – Načo ste/si to urobil(i)?
 • When did he leave? – Kedy (on) odišiel?
 • Where do they live? – Kde (oni) bývajú/žijú?
 • Which colour do you want? – Ktorú/Akú farbu chcete/chceš?
 • Who opened the door? – Kto otvoril (tie) dvere?
 • Whom did you see? – Koho ste/si videl(i)?
 • Whose are these keys? – Čie sú tieto kľúče?
 • Whose turn is it? – Kto je (teraz) na rade?
 • Why do you say that? – Prečo to vravíte/vravíš?
 • Why don’t I help you? – Prečo Vám/Ti/vám nepomôžem?
 • How does this work? – Ako to(to) funguje?
 • How was your exam? – Ako dopadla (Vaša/Tvoja) skúška?
 • How far is Bratislava from Košice? – Ako ďaleko je Bratislava od Košíc?
 • How long will it take? – Koľko to potrvá?
 • How many cars are there? – Koľko je tam áut?
 • How much money do you have? – Koľko máte/máš peňazí?
 • How old are you? – Koľko máte/máš rokov?
 • How come I can’t see her? – Akoto, že ju nevidím?

Ďalšie anglické chuťovky k rannej káve alebo do auta

Pridaj komentár