Kategórie
Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Another vs. other

Napísal: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny v Bratislave).

Aj vám sa tieto dve slovká mýlia? Práve pre vás som pripravil tento ťahák. Vysvetlíme si, aký je medzi nimi rozdiel.

Another

Slovo „another“ znamená ďalší (v poradí) alebo iný. Používa sa iba v jednotnom čísle.

Príklad:

 • Give me another example! Daj mi ďalší príklad.
 • Another man came to me and said. Ďalší muž/človek prišiel ku mne a povedal.
 • I had another beer. Dal som si ďalšie pivo.

Other

Slovo „other“ má rovnaký význam ako „another“, ale s tým rozdielom, že sa používa v množnom čísle a pri pomnožných podstatných menách.

Príklad:

 • These were other people calling me. Toto boli iní ľudia, ktorí mi volali.
 • I also read other kinds of literature. Čítam aj iné druhy literatúry.
 • Do you have some other information for me? Máš pre mňa aj iné informácie?
 • Try it other way! Skús to inak!

Others

Slovo „others“ sa používa rovnako ako slovo „other“ avšak bez spojenia s podstatným menom.

Príklad:

 • Some people like literature, others prefer films. Niektorí ľudia majú radi literatúru, iní uprednostňujú filmy.
 • IT specialists like talking about computers, the others don’t. Informatici sa radi bavia o počítačoch, ostatní nie.

Another/other vs. different

Slovo „different“ si ľudia často mýlia s „other“. Different znamená odlišný, inakší, inej kvality.

Príklad:

 • If you want to succeed, you must be different from others. Ak chceš uspieť, musíš sa odlíšiť od ostatných.
 • We talked about a lot of different things. Rozprávali sme sa o veľa rozličných veciach.

Napadá Vám niečo na doplnenie? Chýba Vám tu niečo? (Ne)páči sa Vám tento ťahák? Píšte Vaše postrehy do komentárov. Ďakujeme za každý ohlas.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú slovnú zásobu!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Pozrite si tiež

Autor: Marián Kohn

Volám sa Marián Kohn a už viac ako osem rokov pomáham mojim žiakom a klientom prekonávať úskalia angličtiny a dosahovať želanú úroveň. Vyučujem angličtinu v Bratislave a cez Skype.