Kedy použiť say, tell, speak a talk

Kedy použiť say, tell, speak a talk

Pripravil: Marián Kohn (súkromné hodiny angličtiny v Bratislave). Bez zbytočných rečí rovno k jadru veci. 🙂 Say – povedať (niečo) Sloveso „say“ sa viaže spravidla s akuzatívom (4. pádom), teda s predmetom vety. Príklady použitia vo vete: Say what you...
Na čo slúži sloveso s -ing?

Na čo slúži sloveso s -ing?

Napísal: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny v Bratislave). Často sa ma žiaci pýtajú na sloveso v tvare s -ing. Nerozumejú mu a mätie ich. Dôvod je prozaický, má totiž v angličtine viacero funkcii a významov. Uvedieme si tie najčastejšie. Slovesné...
Anglické modálne slovesá

Anglické modálne slovesá

Napísal: Marián Kohn (doučovanie angličtiny, kurzy angličtiny pre firmy a konverzácie v angličtine). Modálne alebo tiež spôsobové slovesá opisujú povinnosť, možnosť, schopnosť alebo názor. Na príkladoch si ukážeme, ako a kedy sa jednotlivé anglické modálne slovesá...