Zostavil: Marián Kohn (kurzy angličtiny cez Skype).

Sloveso „to be“ sa v prítomnom čase časuje takto.

Základný tvar

Skrátený tvar

Preklad

I am

I’m

Ja som

You are

You’re

Ty si

He is

He’s

On je

She is

She’s

Ona je

It is

It’s

Ono/to je

We are

We’re

My sme

You are

You’re

Vy ste

They are

They’re

Oni/ony sú

Vzorové vety:

 • I’m very happy. Som veľmi šťastný.
 • You’re good. Si dobrý/á.
 • He is a very good person. On je veľmi dobrý človek.
 • We are here, they are there. My sme tu, oni sú tam.
 • It’s so nice. Je to také pekné.

Zápor (negative)

Zápor sa tvorí pridaním slova „not“.

Základný tvar

Skrátený tvar

Preklad

I am not

I’m not

Ja nie som

You are not

You’re not/You are’t

Ty nie si

He is not

He’s not/He isn’t

On nie je

She is not

She’s not/She isn’t

Ona nie je

It isnot

It’s not/It isn’t

Ono/to nie je

We are not

We’re not/We are’t

My nie sme

You are not

You’re not/You are’t

Vy nie ste

They ar enot

They’re not/They are’t

Oni/ony nie

Vzorové vety:

 • She is not here. (Ona) tu nie je.
 • We aren’t there. My tam niesme.
 • They’re not happy. Nie sú šťastní/é.
 • I’m not English. Nie som Angličan.
 • He isn’t Hungarian. On nie je Maďar.

Otázka (question)

Otázka sa tvorí inverziou – vymenením slovosledu.

Vzorové vety:

 • Are you Slovak? Ste Slovák/Slovenka?
 • Is he good? Je (on) dobrý?
 • Are we alone here? Sme tu sami?
 • Is she hardworking? Je pracovitá?
 • Are they there too? Sú tam aj oni?

Máte otázky? Napíšte ich do komentárov. Páči sa vám tento ťahák? Podeľte sa oň na sociálnych sieťach. Ďakujeme za spätnú väzbu.

Chcem, aby ma lektor Kohn naučil používať anglickú gramatiku správne!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Pozrite si tiež

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave