Na čo slúži sloveso s -ing?

Na čo slúži sloveso s -ing?

Napísal: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny v Bratislave). Často sa ma žiaci pýtajú na sloveso v tvare s -ing. Nerozumejú mu a mätie ich. Dôvod je prozaický, má totiž v angličtine viacero funkcii a významov. Uvedieme si tie najčastejšie. Slovesné...
Anglické modálne slovesá

Anglické modálne slovesá

Napísal: Marián Kohn (doučovanie angličtiny, kurzy angličtiny pre firmy a konverzácie v angličtine). Modálne alebo tiež spôsobové slovesá opisujú povinnosť, možnosť, schopnosť alebo názor. Na príkladoch si ukážeme, ako a kedy sa jednotlivé anglické modálne slovesá...
Pády v angličtine

Pády v angličtine

Pripravil: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny v Bratislave). Angličtina je neohybný jazyk. V angličtine sa podstatné meno (noun) neskloňuje. Jednotlivé gramatické pády sa vyjadrujú postavením slova vo vete (slovosledom – word order) a tiež...
Privlastňovacie zámená v angličtine

Privlastňovacie zámená v angličtine

Privlastňovacie zámená (Possessive Pronouns) Nesamostatné1 Samostatné Jednotné číslo (Singular) my – môj mine – môj your – Tvoj/Váš yours – Tvoj/Váš his – jeho his – jeho her – jej hers – jej its – jeho, toho (stredný rod)2 its – jeho, toho (stredný rod) Množné číslo...
Podmetové a predmetové zámená v angličtine

Podmetové a predmetové zámená v angličtine

Osobné/Podmetové zámená (Subject Pronouns) Jednotné číslo (Singular) Množné číslo (Plural) I – ja we – my you – Ty/Vy you – vy he – on they – oni, ony she – ona it – to, ono (Chcem si toto video pozrieť priamo na YouTube!) Predmetové zámená (Object Pronouns)...