Kategórie
Anglické frázy Efektívne učenie (sa) Rozšírený slovník Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Ako preložiť slová „ešte“ a „už“ do angličtiny

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny pre firmy v Bratislave).

Určite sa vám to už stalo. Chceli ste zistiť, ako sa prekladá nejaké slovenské slovo do angličtiny, ale slovník vám ponúkol veľa ekvivalentov (slov s rovnakým významom v inom jazyku). Čo s tým?

Keďže na tomto webe už dlho nepribudol žiadny nový obsah, rozhodol som sa zaviesť nový seriál, kde sa budú rozoberať významy slov v kontexte, taký rozšírený online slovník. Dúfam, že vám tento seriál pomôže pochopiť významy jednotlivých slov a vedieť ich aj použiť v rôznych situáciách správne.

Poďme teda na to!

Slovo ešte sa do angličtiny prekladá nasledovnými výrazmi:

Ešte – still (vyslovuje sa: „stil“)

Príklad:

 • On ešte stále chodí do školy. He still goes to school. (alebo He still attends school. = Ešte stále navštevuje školu.)

Ešte – even (vyslovuje sa: „ívn“)

Príklady:

 • Je to ešte krajšie. It is even nicer.
 • Ona je ešte krajšia. She is even prettier./She is even more beautiful.

Ešte – more (vyslovuje sa: „mór“)

Príklady:

 • Mám ešte jednu otázku. I have one more question.
 • Dám si ešte jeden koláč. I will have one more piece of cake.

Ešte nie – not yet (vyslovuje sa: „not jet“)

Príklady:

 • Ešte som to nečítal. I have not read it yet.
 • Umyl si už riad? Ešte nie. Have you washed the dishes? Not yet.

Ešte (= ďalší) – another (vyslovuje sa: „a nadr“)

Príklady:

 • Zostanem (tu) ešte na jednu prednášku. (Napríklad na konferencii.) I am staying (here) for another lecture.
 • Pokúsim sa naučiť ešte ďalší cudzí jazyk. I will try to learn another foreign language.

Už – already (vyslovuje sa: ólredi)

Príklady:

 • Už som bol v Anglicku. I have (already) been to England. (Áno, stačí použiť predprítomný čas – present perfect a je vybavené.)
 • Už som tu. I am already here.
 • Už ťa vidím. I can see you (already).

Už viac nie – no more, not any more, no longer, not any longer

Príklady:

 • Už ju nemilujem. I love her no more. (V pesničkách sa dá použiť aj dvojitý zápor, kvôli rytmike: I just don’t love you no more.)
 • Funguje ten obchod ešte? Už vôbec nie. Does the shop still operate? Not any longer at all.

Pomohol vám tento článok? Dajte o ňom vedieť ďalej! Máte otázky? Píšte ich do komentárov.

Ak máte tipy na ďalšie podobné články, kontaktujte ma, prosím! Ďakujem vopred za vašu spätnú väzbu.

Chcem sa aj ja naučiť po anglicky!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, kurzy obchodnej angličtiny, angličtinu pre začiatočníkov (úplných aj večných), súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Podobné články:

Kategórie
Anglické frázy Efektívne učenie (sa) Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Ako sa naučiť cudzí jazyk?

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny pre firmy v Bratislave).

Existuje veľa možností a spôsobov ako sa naučiť cudzí jazyk. Každý sme iný a máme iné možnosti, či už časové alebo aj finančné. Nie každý si totiž môže dovoliť zaplatiť drahý intenzívny jazykový kurz v zahraničí alebo nie každý má čas chodiť do večerných jazykových kurzov. Spísal som Vám tu preto zopár tipov ako na to.

Kategórie
Anglické frázy Efektívne učenie (sa) Rozhovory Slovná zásoba

Konverzačné hodiny – kedy a pre koho sú vhodné

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny pre firmy v Bratislave).

Veľakrát sa na mňa obracajú potenciálni klienti a chcú konverzačné hodiny v angličtine. Nie každý má však jasnú predstavu o ich priebehu, obsahu, forme a prípadne aj časovom horizonte, v ktorom môžu želaný efekt (plynulú angličtinu) očakávať. Preto som vám pripravil tento stručný článok.

Kategórie
Anglické frázy Efektívne učenie (sa) Slovná zásoba

Ako si rozširovať slovnú zásobu

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny vo firmách v Bratislave).

Veľa ľudí sa ma často pýta ako si rozširovať slovnú zásobu v cudzom jazyku.
Preto som sa rozhodol, že o tom napíšem článok na web. Sú to moje postrehy a skúsenosti.

Ak máte lepšie nápady a účinnejšie metódy, smelo ich napíšte do komentárov pod článkom.
Za každú vašu spätnú väzbu vám vopred ďakujem.

Kategórie
Anglická gramatika Anglické frázy Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Neurčitý člen (a, an)

Pripravil: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny v Bratislave).

Neurčitý člen v angličtine sa používa iba v jednotnom čísle. Nikdy nie v množnom! Píše sa „a“ pred vyslovovanou spoluhláskou a „an“ pred vyslovovanou samohláskou. Prečo dávam dôraz na slovo „vyslovovanou“? Lebo sú slová, ktoré síce začínajú na písanú spoluhlásku, ale vyslovuje sa až prvá samohláska slova. Príklad: „hour, honour“. Použitie neurčitého člena je trojaké.

1. Prvá zmienka o predmete alebo osobe

Neurčitý člen sa používa na označenie veci alebo osoby, ktorú spomíname prvýkrát.

Príklad:

 • I know a good girl. Poznám dobré dievča.
 • I saw a house in the background. Videl som dom v pozadí.

2. Vo význame „nejaký, akýsi, voľajaký“

Neurčitý člen sa používa aj vo význame „nejaký, akýsi, voľajaký“.

Príklad:

 • There was a gentleman here looking for you. Hľadal ťa tu nejaký pán.
 • A young woman gave me a smile. Akási mladá žena sa na mňa usmiala.

3. Namiesto číslovky one (jeden)

Neurčitý člen sa používa aj namiesto číslovky one (jeden).

Príklad:

 • She earns a thousand euro brutto. Zarába tisíc eur v hrubom.
 • There are more than a hundred people living in the village. V dedine žije vyše sto ľudí.

Some

Príklad:

Pri nepočítateľných (pomnožných) podstatných menách sa používa slovo „some“.

 • I need some information about how to run a business. Potrebujem (nejaké) informácie o podnikaní.
 • Petra has some money in her pocket. Petra má vo vrecku nejaké peniaze.

Máte otázky? Píšte ich do komentárov.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Súvisiace ťaháky z angličtiny

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave

Kategórie
Anglická gramatika Anglické frázy Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Určitý člen (the)

Pripravil: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny v Bratislave).

Určitý člen (the) podobne ako neurčitý člen (a, an) má viacero funkcii.

1. Druhá a každá ďalšia zmienka o veci alebo osobe

Určitý člen (the) sa narozdiel od neurčitého člena (a, an) používa pri druhej a každej ďalšej zmienke o veci alebo osobe.

Príklad:

 • Do you remember the guy I was talking about recently? Pamätáš si toho chalana, o ktorom som nedávno hovorila?

2. Poukázanie na konkrétnu vec alebo osobu

Určitý člen (the) sa používa, ak chceme ukázať (prstom) na konkrétnu vec alebo osobu.

Príklad:

 • Push the button (you see on the screen)! Stlačte tlačidlo (, ktoré vidíte na obrazovke)!
 • Can you see the tall man waving his hands? Vidíš toho vysokého muža, ako rozhadzuje rukami?

3. Názvy inštitúcii, periodík a zemepisné názvy

Určitý člen (the) sa používa aj na označenie názvov inštitúcii, periodík a pri zemepisných názvoch.

Príklad:

 • The Bank of England (Centrálna banka v Anglicku)
 • The Daily Telegraph (Denník, ktorý vychádza v Británii)
 • The Thames (Temža – rieka, ktorá preteká cez Londýn)

4. Pozor! Člen sa nepoužíva pri vlastných menách osôb, zvierat, miest a krajín

Gramatický člen sa nikdy nepoužíva pri vlastných menách osôb, zvierat, miest a krajín.

Príklad:

 • We live in Bratislava. (Nie in the Bratislava!) Bývame v Bratislave.
 • John comes from England. (Nie from the England!) John pochádza z Anglicka.

Výnimkou sú zložené názvy a názvy v spojení „mesto Londýn“ alebo „Slovenská republika“.

Príklad:

 • The United States of America Spojené štáty americké
 • The City of New York Mesto New York
 • The Slovak Republic Slovenská republika

Máte otázky? Pýtajte sa!

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Súvisiace ťaháky z angličtiny

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave

Kategórie
Anglické frázy Pohovor v angličtine Ťaháky z angličtiny

Otázky na pracovný pohovor 3

Pripravil: Marián Kohn, lektor angličtiny v Bratislave.

Nadväzujúc na predchádzajúce dva diely nášho seriálu sa dnes pozrieme na zúbok otázkam, ktoré sa týkajú nového potenciálneho zamestnania a zamestnávateľa.

 • What will you do if hired? Čo budete robiť ak Vás zoberú?
 • What will you do if not hired? Čo budete robiť ak Vás nezoberú?
 • Do you know the product portfolio of our company? Poznáte produktové portfolio firmy našej spoločnosti?
 • What do you know about our products? Čo viete o našich produktoch?
 • What is your attitude to solving problems? Aký máte postoj k riešeniu problémov?
 • What can you do for our customers? Čo dokážete urobiť našich zákazníkov?
 • What is your level of IT skills? Na akej úrovni sú Vaše IT zručnosti?
 • What type of work environment do you prefer? Aké pracovné prostredie uprednostňujete?
 • How do you evaluate success? Ako hodnotíte úspech?
 • If you know your boss is 100% wrong about something how would you handle it? Keby ste vedeli, že Váš nadriadený robí niečo zle, ako by ste sa k tomu postavili?
 • What challenges are you looking for in a position? Aké výzvy hľadáte na tejto pozícii?
 • What do you see yourself doing within the first 30 days on the job? Čo podľa Vás budete robiť prvých 30 dní na tejto pozícii?
 • What is good customer service? Čo je alebo ako vyzerá dobrá služba zákazníkovi?
 • How long do you expect to remain employed with this company? Ako dlho očakávate, že zostanete zamestnaný v tejto spoločnosti?
 • Is there anything I haven’t told you about the job or company that you would like to know? Je niečo, čo som Vám nepovedal o tejto práci alebo spoločnosti a Vy by ste to chceli vedieť?
 • What are you looking for in your next job? What is important to you? Čo hľadáte v novom zamestnaní? Čo je pre Vás dôležité?
 • What are your goals for the next five years / ten years? Aké sú Vaše ciele na najbližších päť až desať rokov?
 • How do you plan to achieve those goals? Ako plánujete tie ciele (z)realizovať?
 • What will you do if you don’t get this position? Čo budete robiť, ak túto prácu nedostanete?

Ak máte akékoľvek pripomienky k obsahu tohto ťaháku, napíšte ich, prosím, do komentára nižšie. Pomohol vám tento ťahák? Podeľte sa oň na sociálnych sieťach. Ďakujeme vopred za každú vašu spätnú väzbu.

Chcem sa dôkladne pripraviť na pohovor v angličtine!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Mohlo by vás tiež zaujímať

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave

Kategórie
Anglické frázy Pohovor v angličtine Ťaháky z angličtiny

Otázky na pracovný pohovor v angličtine 2

Pripravil: Marián Kohn (lektor angličtiny z Bratislavy).

Je tu ďalší diel ťaháku s otázkami na pracovný pohovor. V minulom dieli sme sa zamerali na otázky, ktoré sa dotýkajú bývalej práce a dnes sa zameriame na otázky o osobnosti kandidáta na pohovore.

 • What is your greatest weakness? Aká je Vaša najslabšia stránka?
 • What is your greatest strength? Aká je Vaša najsilnejšia stránka?
 • How would you describe yourself? Ako by ste sa opísali?
 • Describe a typical work week. Popíšte Váš typický pracovný týždeň.
 • Do you work well with other people? Pracuje sa Vám dobre s druhými ľuďmi?
 • How do you handle stress and pressure? Ako zvládate stres a prácu pod tlakom?
 • What motivates you? Čo Vás motivuje?
 • Are you a self motivator? Motivujete sám/sama seba?
 • What are your salary expectations? Aké sú Vaše platové očakávania?
 • Tell me about yourself. Povedzte nám (niečo) o sebe.
 • Why did you choose your major? Prečo ste si vybrali Váš odbor?
 • What are you passionate about? K čomu máte vášeň?
 • What do people most often criticize about you? Čo na Vás ľudia najčastejšie kritizujú?
 • If you could relive the last 10 years of your life, what would you do differently? Keby ste mohli posledných desať rokov svojho života opäť prežiť, čo by ste robili inak?
 • Do you prefer to work independently or on a team? Preferujete pracovať samostatne alebo v tíme?
 • What type of work environment do you prefer? Aké (pracovné) prostredie preferujete?
 • How do you evaluate success? Ako vyhodnocujete úspech?
 • Describe a difficult work situation / project and how you overcame it. Popíšte ťažkú situáciu alebo projekt, na ktorom ste pracovali a ako ste ho zvládli.

Nabudúce sa pozrieme na otázky, ktoré sa týkajú nového potenciálneho pracovného miesta a budúcej kariéry uchádzača. Pomohol vám tento ťahák? Podeľte sa oň na sociálnych sieťach. Máte otázky alebo tipy na doplnenie? Napíšte ich do komentára nižšie. Ďakujeme za každú spätnú väzbu.

Chcem sa dôkladne pripraviť na pohovor v angličtine!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Pozrite si tiež

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave

Kategórie
Anglické frázy Pohovor v angličtine Ťaháky z angličtiny

Otázky na pohovor v angličtine

Pripravil: Marián Kohn (lektor angličtiny z Bratislavy s referenciami).

Veľa čitateľov nás žiada, aby sme zverejnili otázky na pohovor, ktoré sa často kladú na pohovoroch uchádzačom o zamestnanie v angličtine aj s prekladom do slovenčiny. Dnes sme vám pripravili prvú skupinu týchto otázok, ktoré sa týkajú predchádzajúcich pracovných skúsenosti uchádzača.

 • What kind of previous jobs have you had? Aké máte predchádzajúce pracovné skúsenosti?
 • What were your expectations for the job and to what extent were they met? Aké boli Vaše očakávania a do akej miery sa naplnili?
 • What were your responsibilities? Za čo ste boli zodpovedný/á?
 • What major challenges and problems did you face? How did you handle them? Aké boli hlavné výzvy, ktorým ste čelili? Ako ste ich zvládli?
 • What have you learned from your mistakes? Čo ste sa naučili zo svojich chýb?
 • What did you like or dislike about your previous job? Čo sa Vám na predchádzajúcom mieste páčilo alebo nepáčilo?
 • What was the biggest accomplishment / failure in this position? Aké boli Vaše najväčšie úspechy a neúspechy na minulom mieste?
 • What do you expect from a supervisor? Čo očakávate od nadriadeného?
 • Describe your ideal boss. Opíšte ideálneho šéfa?
 • Why are you leaving your job? Prečo odchádzate zo súčasného zamestnania?
 • Why do you want to change jobs? Prečo chcete zmeniť prácu?
 • Why did you quit your job? Prečo ste dali výpoveď?
 • Why have you been out of work so long? Prečo ste bez práce tak dlho?

Nabudúce sa pozrieme na otázky, ktoré sa týkajú osobnosti uchádzača o prácu. Pomohol vám tento ťahák? Podeľte sa oň na sociálnych sieťach. Máte otázky alebo tipy na doplnenie? Napíšte ich do komentára nižšie. Ďakujeme za každú spätnú väzbu.

Chcem sa dôkladne pripraviť na pohovor v angličtine!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Pozrite si tiež

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave

Kategórie
Anglická gramatika Anglické frázy Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Anglické predložky času

Pripravil: Marián Kohn (výučba angličtiny cez Skype).

V mojej lektorskej praxi sa stretávam s tým, že mnohým klientom a žiakom sa anglické predložky mýlia, a preto som sa rozhodol, že ich spracujem v ťahákoch na našom webe.

V tomto ťaháku sa zameriame na predložky času (prepositions of time).

Predložka „in“

Predložka „in“ znamená „o“ alebo „v“.

Vzorové vety:

 • I will be back in five minutes. Vrátim sa (doslova: Budem späť) opäť minút.
 • We are starting in December. V decembri začíname.
 • I was born in 1985. Narodil som sa v roku 1985.
 • The worship was in the morning. Bohoslužba bola ráno.

Predložka „at“

Predložka „at“ znamená „cez“ a „v“.

Vzorové vety:

 • He will chceck it at the weekend. Pozrie sa na to cez víkend.
 • Our English lessons start at 6 o’clock. Naše hodiny angličtiny začínajú o šiestej.

Predložka „on“

Predložka „on“ znamená „v“.

Vzorové vety:

 • We are seeing each other on Monday. V pondelok sa uvidíme.
 • He was born on 1st January. Narodil sa 1. januára.

Prehľadná tabuľka s predložkami času

Časová jednotka

Predložka, ktorá sa s ňou spája

Príklad

Čas (time)

At

At 5 o’clock (O piatej)

Deň v týždni (days of the week)

On

On Monday (V pondelok)

Víkend (weekend)

At

At weekend (Cez víkend)

Mesiace (months)

In

In January (v januári)

Rok (year)

In

In 2014 (v roku 2014)

Dátum (date)

On

On 20 January (20. januára)

Časť dňa (part of day)

In

In the morning, afternoon, evening

At

At night

Máte otázky, pripomienky na doplnenie? Napíšte ich do komentárov. Pomohol vám tento ťahák, podeľte sa oň s priateľmi.

Chcem sa naučiť správne používať predložky a ostatnú anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Ďalšie ťaháky z angličtiny

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave