Anglické opytovacie zámená (WH Question Words)

Anglické opytovacie zámená (WH Question Words)

(Chcem si pozrieť toto video priamo na YouTube!) Opytovacie zámená (WH Question Words) What? – Čo? Aký? Aká? Aké? What…for? – Načo? Prečo? (Za akým účelom?) When? – Kedy? Where? – Kde?/Kam? Which? – Ktorý? (stredný rod) Who? – Kto(rý)? (pýtanie sa na osobu) Who(m)? –...
Privlastňovacie zámená v angličtine

Privlastňovacie zámená v angličtine

Privlastňovacie zámená (Possessive Pronouns) Nesamostatné1 Samostatné Jednotné číslo (Singular) my – môj mine – môj your – Tvoj/Váš yours – Tvoj/Váš his – jeho his – jeho her – jej hers – jej its – jeho, toho (stredný rod)2 its – jeho, toho (stredný rod) Množné číslo...
Podmetové a predmetové zámená v angličtine

Podmetové a predmetové zámená v angličtine

Osobné/Podmetové zámená (Subject Pronouns) Jednotné číslo (Singular) Množné číslo (Plural) I – ja we – my you – Ty/Vy you – vy he – on they – oni, ony she – ona it – to, ono   (Chcem si toto video pozrieť priamo na YouTube!) Predmetové zámená (Object Pronouns)...
Anglické zvratné zámená (Reflexive Pronouns)

Anglické zvratné zámená (Reflexive Pronouns)

Anglické zvratné zámená (Reflexive Pronouns) Anglické zvratné zámená (Reflexive Pronouns) používame vtedy, keď chceme zdôrazniť podmet vety, t. j. osobu, ktorá vykonáva nejakú činnosť alebo vtedy, keď hovoriaci hovorí o sebe. Jednotné číslo (Singular) Množné číslo...