Kategórie
Anglické frázy Efektívne učenie (sa) Rozhovory Slovná zásoba

Konverzačné hodiny – kedy a pre koho sú vhodné

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny pre firmy v Bratislave).

Veľakrát sa na mňa obracajú potenciálni klienti a chcú konverzačné hodiny v angličtine. Nie každý má však jasnú predstavu o ich priebehu, obsahu, forme a prípadne aj časovom horizonte, v ktorom môžu želaný efekt (plynulú angličtinu) očakávať. Preto som vám pripravil tento stručný článok.

Kategórie
Efektívne učenie (sa) Rozhovory

Lukáš Čech: Vďaka znalosti jazykov dnes žijem po svojom

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny vo firmách v Bratislave).

Rozhodli sme sa osloviť dobrodruha, cestovateľa, blogera a IT experta Lukáša Čecha a opýtať sa na jeho skúsensti a to ako ho znalosť cudzích jazykov obohatila a zmenila mu život.

Kategórie
Efektívne učenie (sa) Rozhovory

Profesor Ábel: Znalosť jazykov mi pomáha v každodennej práci a v súkromnom živote

Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny vo firmách v Bratislave).

Je tu ďalší zo série rozhovorov na tému ako môže znalosť jazykov zmeniť a ovplyvniť človeku život a prácu. Dnes sme sa porozprávali s prof. Mgr. Františkom Ábelom, PhD. z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.