Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny pre firmy v Bratislave).

Minulý čas priebehový (Past Continuous Tense) trápi mnohých študentov angličtiny, a preto som sa rozhodol, že ho popíšem a vysvetlím jeho použitie v praxi.

Minulý čas priebehový sa tvorí pomocou podmetu (osobné zámeno alebo vlastné meno či iné podstatné meno) + minulý čas slovesa be „was/were“ + prítomné príčastie (ingový tvar) plnovýznamového slovesa.

Príklady:

 • I was watching TV last night. Včera večer som pozeral televíziu.
 • She was always talking too much. Vždy priveľa rozprávala.
 • Somebody rang while I was having shower. Kým som sa sprchoval niekto zvonil.

Minulý čas priebehový spravidla popisuje dlhšie trvajúci dej v minulosti a používa sa v týchto situáciách:

1 Prerušený dej v minulosti

Minulý čas priebehový sa používa vtedy, keď je nejaký hlavný dej prerušený vedľajším dejom.

Príklady:

 • When I was reading my newspaper, my wife came home. Keď som si čítal noviny, manželka prišla domov.
 • As I was crossing the street I met my old friend. Ako som prechádzal cez cestu, stretol som môjho starého kamaráta.
 • When the phone rang, she was writing a letter. Keď telefón zazvonil, ona písala list.

2 Dej, ktorý začal a skončil pred a po konkrétnom čase v minulosti

Minulý čas priebehový sa používa, keď chceme vyjadriť, že nejaký dej začal a skončil pred nejakým časom v minulosti.

Príklady:

 • At 7 o’clock we were sitting at the table and having our dinner. O siedmej večer sme sedeli za stolom a večerali.
 • At 10 o’clock I was going to bed. O desiatej som sa chystal do postele.
 • At the midnight we were already sleeping. O polnoci sme už spali.

3 Súčasne prebiehajúce deje

Minulý čas priebehový sa používa aj na opis dejov, ktoré prebiehali v minulosti súčasne a súbežne.

Príklady:

 • While I was washing the dishes, she was drying them. Kým som ja umýval riad, ona ho utierala.
 • We were playing with kids and at the same time you were watching a football match. My sme sa hrali s deťmi a v tom istom čase ste vy pozerali futbalový zápas.

4 Popis atmosféry/situácie v minulosti

V angličtine často používame minulý čas priebehový na popis situácie alebo atmosféry v danom čase na danom mieste v minulosti.

Príklad:

 • When I came to work in the morning the boss was calling, a customer was yelling at my colleague, she was explaining a problem, the radio was playing and a phone was ringing. Keď som ráno prišiel do práce, šéf telefonoval, zákazník jačal na kolegyňu, tá vysvetľovala problém, rádio hralo a telefón zvonil.

5 Notoricky sa opakujúce deje v minulosti

Minulý čas priebehový sa používa aj na opis notoricky sa opakujúcich dejov v minulosti.

Príklady:

 • As a child I was always losing something. Ako dieťa, som stále niečo strácal.
 • He was always talking too loudly. Vždy rozprával príliš hlasno.
 • As he was getting older, he was always forgetting something. Ako starol, stále niečo zabúdal.

6 Kedy použiť minulý čas priebehový a kedy jednoduchý?

Minulý čas jednoduchý použijeme, ak chceme povedať, že v danom čase dej začal alebo skončil a priebehový, keď chceme povedať, že v danom čase už dej prebiehal.

Príklady:

 • At 7 we sat at the table and had our dinner. O siedmej sme si sadli k stolu a pustili sa do večere.
 • At 8 we were already watching TV. O ôsmej sme už pozerali televíziu.

Ak máte otázky alebo pripomienky k obsahu ťaháku, smelo ich napíšte do komentára pod článok a ak vám ťahák pomohol, šírte ho ďalej na sociálnych sieťach. Pomôžete tak ďalším ľuďom pri štúdiu angličtiny a tomuto projektu rásť. Ďakujeme vopred za každú vašu interakciu.

Chcem lepšie pochopiť a naučiť sa správne používať anglické časy a gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Ďalšie ťaháky z angličtiny

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave