Zostavil: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny v Bratislave).

Slovosled – prítomný čas priebehový sa tvorí podľa nasledovného vzorca:

podmet + be + sloveso s -ing + predmet

I am teaching you.

Prítomný čas priebehový (Present Continous Tense) sa v angličtine používa nasledovne:

1. Práve prebiehajúci dej

Prítomný čas priebehový vyjadruje práve prebiehajúci dej.

Príklady:

 • You are learning English (now). Teraz sa učíš po anglicky.
 • What are you doing now? Čo teraz robíte?
 • He is not listening to the radio. Teraz nepočúva rádio.

2. Dlhšie prebiehajúci proces v prítomnosti

Prítomný čas priebehový vyjadruje aj dlhšie prebiehajúci proces v prítomnosti.

Príklady:

 • She is studying to become a teacher. Študuje za učiteľku.
 • I am reading the Bible. Mám rozčítanú Bibliu.
 • Are you working on any special projects at work? Pracuješ/Pracujete teraz na nejakých špeciálnych projektoch v práci?

3. Dej, ktorý prebehne v blízkej budúcnsti

Prítomný čas priebehový sa používa na opis deja, ktorý prebehne v blízkej budúcnosti.

Príklady:

 • I am seeing my dentist tomorrow. Zajtra idem k môjmu zubárovi.
 • We are having a party tonight. Dnes večer budeme mať večierok.
 • He is playing football on Saturday. V sobotu bude hrať futbal.

4. Notoricky sa opakujúce situácie, ktoré nás (zväčša) hnevajú s použitím príslovky „always“

Prítomný čas priebehový sa používa na opis situácie, ktorá sa notoricky opakuje a hnevá nás to. Pri týchto vetách sa často používa príslovka „always“.

Príklady:

 • You are always coming late. Vždy príchádzate neskoro.
 • She is always gossiping all around the village. Sústavne po celej dedine ohovára/klebetí.
 • I am always losing something. Stále niečo strácam.

Pomohol vám tento ťahák? Šírte ho ďalej! Máte pripomienky k jeho obsahu či forme? Svoje pripomienky napíšte pod ťahák formou komentára. Ďakujeme za každú vašu spätnú väzbu.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú gramatiku!

Súvisiace ťaháky z anglického jazyka

Ak sa vám páči táto stránka, dajte o nej vedieť aj priateľom 😉
0Shares