Privlastňovacie zámená (Possessive Pronouns)

Nesamostatné1 Samostatné
Jednotné číslo (Singular)
my – môj mine – môj
your – Tvoj/Váš yours – Tvoj/Váš
his – jeho his – jeho
her – jej hers – jej
its – jeho, toho (stredný rod)2 its – jeho, toho (stredný rod)
Množné číslo (Plural)
our – náš ours – náš
your – váš yours – váš
their – ich theirs – ich

1Nesamostatné privlastňovacie zámená sa používajú vždy v spojení s podstatným menom. Napríklad: my house – môj dom

2V angličtine sú všetky veci aj zvieratá v strednom rode.

Pozrieť video na YouTube

(Chcem si pozrieť toto video priamo na YouTube!)

Anglické privlastňovacie zámená použité vo vetách

  • My house is small. Môj dom je malý.
  • The small house is mine. Ten malý dom je môj.
  • Your help is always welcome. Vaša pomoc je vždy vítaná.
  • The choice is yours. Voľba je na vás./Výber je váš.
  • His mother is a teacher. Jeho matka je učiteľkou.
  • Our town is small. Naše mesto je malé.
  • The small town is ours. To malé mesto je naše.
  • Their car is red. Ich auto je červené.

Vypočuť si podcast zo SoundCloud.com


(Chcem si vypočuť/stiahnuť podcast priamo zo stránky SoundCloud.com!)

Chcem sa naučiť po anglicky!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Podobné anglické chuťovky ku káve