Privlastňovacie zámená v angličtine

Privlastňovacie zámená (Possessive Pronouns)

Nesamostatné1 Samostatné
Jednotné číslo (Singular)
my – môj mine – môj
your – Tvoj/Váš yours – Tvoj/Váš
his – jeho his – jeho
her – jej hers – jej
its – jeho, toho (stredný rod)2 its – jeho, toho (stredný rod)
Množné číslo (Plural)
our – náš ours – náš
your – váš yours – váš
their – ich theirs – ich

1Nesamostatné privlastňovacie zámená sa používajú vždy v spojení s podstatným menom. Napríklad: my house – môj dom

2V angličtine sú všetky veci aj zvieratá v strednom rode.

Pozrieť video na YouTube

(Chcem si pozrieť toto video priamo na YouTube!)

Anglické privlastňovacie zámená použité vo vetách

  • My house is small. Môj dom je malý.
  • The small house is mine. Ten malý dom je môj.
  • Your help is always welcome. Vaša pomoc je vždy vítaná.
  • The choice is yours. Voľba je na vás./Výber je váš.
  • His mother is a teacher. Jeho matka je učiteľkou.
  • Our town is small. Naše mesto je malé.
  • The small town is ours. To malé mesto je naše.
  • Their car is red. Ich auto je červené.

Vypočuť si podcast zo SoundCloud.com


(Chcem si vypočuť/stiahnuť podcast priamo zo stránky SoundCloud.com!)

Podobné anglické chuťovky ku káve

Pridaj komentár