Napísal: Marián Kohn (kurzy angličtiny vo firmách v Bratislave).

Je tu ďalší zo série rozhovorov na tému ako môže znalosť jazykov zmeniť a ovplyvniť človeku život a prácu. Dnes sme sa porozprávali s prof. Mgr. Františkom Ábelom, PhD. z Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave.

1. Vážený pán profesor, prezraďte, prosím, našim čitateľom niečo o sebe. Kto ste? Čomu sa venujete?

Som vysokoškolský profesor evanjelickej teológie a pôsobím na Evanjelickej bohosloveckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na
Katedre Novej zmluvy.

2. Aké jazyky ovládate?

V rámci svojej profesie ovládam a pracujem v pasívnej forme s biblickými
jazykmi, hebrejčinou, gréčtinou a latinčinou. Zo súčasných (živých) jazykov
je to nemčina v pasívnej forme a angličtina v aktívnej forme.

3. Ako a kde ste sa ich naučili?

Biblické jazyky som študoval v rámci štúdia teológie, nemecký jazyk ešte
počas stredoškolského štúdia a anglický jazyk som sa učil ako samouk a
neskôr počas štúdia na fakulte.

4. Ako ich využívate v každodennom živote?

Predovšetkým ide o moju prácu a všetky súvisiace aktivity, akými
sú pracovné stretnutia, medzinárodné podujatia a konzultácie so
zahraničnými kolegami. Okrem pracovnej oblasti využívam anglický jazyk v kontakte so svojou rodinou v zahraničí.

5. Ako Vám znalosť jazykov zmenila život?

Pomerne významne a pozitívne.

6. Ako sa Vám rozšírili obzory vďaka jazykom?

Človek sa týmto spôsobom dostane k možnosti spoznávať omnoho širšie spektrum informácií, poznatkov a názorov, a to v akejkoľvek oblasti ľudskej činnosti. Dokáže si tak vytvárať objektívnejší a komplexnejší pohľad na život a jeho rôznorodé aspekty, a to ho robí pokornejším.

7. Čo by ste dnes robil keby ste tie jazyky neovládali?

Táto otázka je hypotetická, odpovedať na ňu by bolo čistou špekuláciou.

8. Oplatí sa ovládať cudzie jazyky?

Nepochybne, je to obrovská výhoda a významná „pridaná hodnota“ v živote každého človeka.

9. Kde by mal človek začať, keď sa chce naučiť po anglicky alebo iný jazyk?

To sa nedá jednoznačne určiť. Závisí to totiž od množstva faktorov,
individuálnych predpokladov a daností, osobných preferencií a podobne. Najlepšie je začať už v detskom veku, minimálne od základnej školy. Je preto zodpovednosťou rodičov, myslieť na túto skutočnosť a snažiť sa deti čo najviac motivovať k učeniu cudzích jazykov.

10. Čo by ste odkázali mladým ľuďom, ktorí sa rozhodujú čo budú v živote robiť?

Aby sa učili cudzie jazyky, práve kým sú mladí a majú dostatok času a možností k štúdiu. Znalosť cudzích jazykov môžu totiž zúžitkovať rôznorodým spôsobom, prácou, štúdiom a životom v cudzine, ale rovnako tak aj doma.

11. Aké máte ešte iné záľuby, aktivity? Čo Vás baví?

Rodina, hudba, turistika.
Ďakujeme za Váš čas a rozhovor!
Otázky kládol Marián Kohn, lektor angličtiny

Chcem sa aj ja naučiť po anglicky!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Prečítajte si tiež

Ilustračné foto: web EBF UK

Doučovanie slovenčiny a literatúry v Bratislave