Pripravil: Marián Kohn (individuálne a skupinové kurzy angličtiny v Bratislave).

Sloveso „have“ mnohých ľudí pletie, lebo má viaceré funkcie v anglickej vete.

„Have“ ako plnovýznamové sloveso

Have plní funkciu plnovýznamového slovesa. To znamená, že samo o sebe nesie význam a popisuje stav alebo činnosť a znamená mať.

Príklad použitia vo vete:

  • I have a sister and a brother too. Mám sestru a aj brata.
  • He has (got) two children. On má dve deti.
  • We have a real chance to succeed. Máme reálnu šancu uspieť,

„Have“ ako pomocné sloveso

Have plní aj funkciu pomocného slovesa. To znamená, že nám „pomáha“ vytvoriť nejakú slovnú konštrukciu, typicky pri gramatickcýh časoch. Používa sa v predprítomnom, predminulom a v predbudúcom čase.

Príklad použitia vo vete:

  • I have seen it twice. Už dvakrát som to videl. (predprítomný čas)
  • She got dressed after she had washed. Keď sa umyla, obliekla sa. (predminulý čas)
  • We will have finished that by the end of the year. Do konca (tohto) roka to dokončíme. (predbudúci čas)

„Have to“ ako synonymum modálneho slovesa „must“

Have v spojení so spojkou „to“ nahrádza a významovo zodpovedá modálnemu slovesu „must“.

Príklad použitia vo vete:

  • I have to tell you something. Musím ti niečo povedať.
  • She has (got) to be there. Ona tam musí byť.
  • We’ve got to work harder. Musíme pracovať tvrdšie.

Pomohol vám tento ťahák? Zdieľajte ho s priateľmi! Máte otázky? Smelo sa pýtajte v komentároch nižšie!

Chcem sa naučiť lepšie chápať a v praxi používať anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Súvisiace ťaháky z angličtiny