Pripravil: Marián Kohn (súkromné hodiny a doučovanie angličtiny v Bratislave).

Viete vinšovať po anglicky? Pripravili sme pre vás vinše a blahoželania v angličtine a preložili ich pre vás do slovenčiny. Tešíme sa na vaše ohlasy a komentáre.

  • Best Wishes for the New Year. Všetko najlepšie do nového roka!
  • Christmas greetings and all good wishes for your health and happiness in the coming year! Vianočné pozdravy a všetko dobré vinšujem vám zdravie a šťastie do nového roka!
  • I wish you a merry christmas, many gifts from Santa Claus and a Happy New Year. Vinšujem vám šťastné a veselé, veľa darčekov od Ježiiška a šťastný nový rok.
  • In the peaceful joys of Christmas, in the stars that shine above, In the wonder of the season, in the gift of God’s great love…may you find hope and promise that will fill this Christmas season with very special happiness for you! Merry Christmas and a Happy New Year! V pokojných radostiach Vianoc, vo hviezdach, ktoré nad nami žiaria, v zázraku tohto obdobia, v dare Božej veľkej lásky nájdite nádej a prísľub, ktorý naplní toto vianočné obdobie veľmi veľkým šťastím pre vás. Šťastné a veselé (Viamoce) a šťastný nový rok!
  • May His coming bring you peace and blessings this Christmas. Nech vám Jeho príchod prinesie pokoj a požehnania tieto Vianoce.
  • May Peace Hope and Love be with you Today Tomorrow and Always Merry Christmas! Nech Pokoj, Nádej a Láska sú s vami dnes, zajtra a navždy. Šťastné a veselé!
  • May the blessings of Christmas be yours and happiness fill each day of the New Year. Nech požehnania Vianoc sú vaše a šťastie naplní každý deň Nového roka.
  • Merry Christmas, smile at face, many sunny days and everything the best! Šťastné a veselé (Vianoce), úsmev na tvári, mnoho slnečných dní a všetko najlepšie!
  • With Christmas greetings and all good wishes for the New Year to you all! Vianočné pozdravy a všetko dobré do nového roka Vám vinšujeme!

Chcem, aby ma lektor Kohn naučil hovoriť po anglicky!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Pozrite si tiež

Ak sa vám páči táto stránka, dajte o nej vedieť aj priateľom 😉
0Shares