Pripravil: Marián Kohn (súkromné hodiny angličtiny v Bratislave).

Bez zbytočných rečí rovno k jadru veci. 🙂

Say – povedať (niečo)

Sloveso „say“ sa viaže spravidla s akuzatívom (4. pádom), teda s predmetom vety.

Príklady použitia vo vete:

  • Say what you think! Povedz čo si myslíš!/Povedzte čo si myslíte!
  • Say that again! Zopakuj to! (doslova: Povedz to opäť!)

Tell – povedať (komu)

Sloveso „tell“ sa viaže s datívom (3. pádom).

Príklady použitia vo vete:

  • Tell me your story! Povedz(te) mi svoj príbeh!
  • Let me tell you my opinion! Dovoľte mi povedať (vám) môj názor.

Speak – hovoriť

Príklady použitia vo vete:

  • He speaks three languages. Hovorí tromi jazykmi.
  • Did you speak to her? Hovoril(a) si s ňou?

Talk – rozprávať (sa)

Sloveso „talk“ sa používa spravidla pri (opise) dialógu.

Príklady použitia vo vete:

  • Let’s talk about our possible cooperation! Porozprávajme sa o našej možnej spolupráci!
  • The parents talked about the holiday. Rodičia sa rozprávali o dovolenke.

Máte otázky? Napíšte ich do komentárov.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol pochopiť anglickú slovnú zásobu!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Pozrite si tiež