Kategórie
Anglické frázy Slovná zásoba Ťaháky z angličtiny

Rozdiel medzi „nice, pretty, handsome a beautiful“

Napísal: Marián Kohn (lektor angličtiny v Bratislave).

Často sa stáva, že si niektorí moji klienti tieto slovká mýlia. Preto som sa rozhodol, že spíšem rozdiely v ich použití a na príkladoch ukážem ako ich správne používať.

Prídavné meno „nice“

Primárny význam slova „nice (výslovnosť: nájs)“ je pekný/á/é. Používa sa, však, väčšinou na opis vecí a zvierat.

Príklady použitia vo vete

 • There are very nice places in the world. Vo svete sú veľmi pekné miesta.
 • Nice things are welcome everywhere. Pekné veci sú všade vítané.

V spojení s ľuďmi sa prídavné meno „nice“ väčšinou používa vo význame „milá/é/ý“.

Príklady použitia vo vete

 • It is so nice of you to be nice to me. Je od Teba/Vás/vás také milé, že ste na mňa milý/á/í.
 • The local people are very nice to foreign visitors. Miestni (ľudia) sú veľmi milí k návštevníkom zo zahraničia.

Prídavné meno „pretty“

Slovo „pretty (výslovnosť: priti)“ ako prídavné meno „pekná“ a spája prakticky vždy s osobami ženského pohlavia.

Príklady použitia vo vete

 • Nikolka is a very nice and pretty young woman. Nikolka je veľmi milá a pekná mladá žena.
 • Have you seen the film „Pretty Woman“? Videli ste (už) film „Pretty Woman (Pekná žena)“?

„Pretty“ sa, však, používa aj vo význame príslovky a znamená „celkom, pomerne, dosť“.

Príklady použitia vo vete

 • Peter drinks pretty much. Peter dosť (veľa) pije.
 • It is pretty difficult to run a business in Slovakia successfully, but not impossible. Je pomerne ťažké podnikaať na Slovensku úspešne, ale nie nemožné.

Prídavné meno „handsome“

Slovo „handsome (výslovnosť: hendsam)“ znamená „pekný“ a používa sa výhradne v spojení s osobami mužského rodu.

Príklady použitia vo vete

 • Handsome men have less difficulties to find a partner. Pekní muži majú menej ťažkostí pri hľadaní partnerky.
 • Magazines are full of handsome models. Časopisy sú plné pekných modelov.

Prídavné meno „beautiful“

Slovo „beautiful“ znamená „prekrásny/a/e, nádherná/é/í“. Je zloženinou podstatného mena „beauty (=krása)“ a prídavného mena full (=plný/á/é).

Príklady použitia vo vete

 • Heaven must be a beautiful place. Nebo je určite prekrásné miesto.
 • There is a beautiful nature and women in Slovakia. Na Slovensku máme prekrásnu prírodu a ženy.

Prídavné meno „wonderful“

Prídavné meno „wonderful“ má podobný význam a použitie ako slovo „beautiful“ a znamená „úžasný/á/é/í, úchvatný, nádherný“.

Príklady použitia vo vete

 • During my stay in Britain I met a lot of wonderful people. Počas môjho pobytu v Británii som stretol mnoho úžasných ľudí.
 • I have experienced plenty of wonderful things in my life. V živote som zažil už veľa nádherných vecí.

Pomohol vám tento ťahák? Šírte ho, prosím, ďalej. Pomôžete tým nášmu/vášmu projektu. Máte pripomienky, postrehy, otázky? Nebojte sa opýtať v komentári.

Chcem, aby mi lektor Kohn pomohol naučiť sa správne používať anglické slová!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine cez Skype, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Súvisiace ťaháky z angličtiny

Autor: Marián Kohn

Volám sa Marián Kohn a už viac ako osem rokov pomáham mojim žiakom a klientom prekonávať úskalia angličtiny a dosahovať želanú úroveň. Vyučujem angličtinu v Bratislave a cez Skype.