Pripravil: Marián Kohn (individuálne súkromné hodiny angličtiny v Bratislave a cez Skype).

Skrátené tvary sa v angličtine používajú často. Anglická veta, totiž, máva veľa slov. V angličtine neexistuje tzv. zamlčaný podmet, to znamená, že sa vynechá zámeno alebo meno osoby, ktorá popisovanú činnosť vykonáva.

Takisto angličtina, na rozdiel od slovenčiny zápor vyjadruje samostatným slovom „not“ vo vete. Aby vety neboli príliš dlhé a komunikácia bola svižnejšia, používa sa skracovanie. V tomto ťaháku sa pokúsime o ucelený prehľad skrátených tvarov aj s použitím vo vete. Keďže skracovanie slovesa „to be“ sme už spracovali v samostatnom ťaháku, dnes si ukážeme ako sa skracujú pomocné slovesá.

Pomocné slovesá – načo nám sú

Pomocné slovesá nám „pomáhajú“ vytvoriť jednotlivé anglické (gramatické) časy. Napríklad sloveso „do“ nám vytvára prítomný čas a sloveso „did“ minulý čas. Aby veta, najmä záporná nebola pridlhá, používame skrátené tvary.

Skrátené tvary „don’t“ a „doesn’t“

Skrátené tvary „don’t“ a „doesn’t“ sa používajú v zápore prítomného času jednoduchého. Tvar „don’t“ rovná sa „do not“ a používa sa v prvej a druhej osobe jednotného čísla a vo všetkých osobách množného čísla. Tvar „doesn’t“ rovná sa „does not“ a používa sa iba v tretej osobe jednotného čísla.

Príklady použitia vo vete

 • I don’t speak Japanese. Nehovorím po japonsky.
 • She doesn’t know you well. Ona ťa nepozná dobre.
 • We don’t do anyting bad. Nerobíme nič zlé.

Skrátený tvar „didn’t“

Skrátený tvar „didn’t“ sa rovná „did not“ a používa sa v záporných vetách minulého času jednoduchého vo všetkých osobách jednotného, aj množného čísla.

Príklady použitia vo vete

 • I didn’t want to go there. Nechcel som tam ísť.
 • He obviously didn’t see us. On nás zrejme nevidel.
 • They didn’t come to the party last night. Oni na tú párty včera večer neprišli.

Skrátené tvary „wasn’t“ a „weren’t“

Skrátené tvary „wasn’t“ a „weren’t“ sa používajú v záporných vetách v minulom čase jednoduchom slovesa „to be“ a v minulom čase priebehovom. Tvar „wasn’t“ sa rovná „was not“ a používa sa v prvej a tretej osobe jednotného čísla a tvar „weren’t“ sa rovná „were not“ a používa sa v druhej osobe jednotného čísla a vo všetkých osobách množného čísla.

Príklady použitia vo vete

 • You weren’t there. Ty si tam nebol.
 • He wasn’t bad at it at all. On v tom vôbec nebol zlý.
 • We weren’t listening to the music. My sme nepočúvali hudbu.

Skrátené tvary „‚ve“, „‚s“, „haven’t“ a „hasn’t“

Skrátené tvary „‚ve“, „‚s“, „haven’t“ a „hasn’t“ sa používajú v predprítomnom čase jednoduchom, aj priebehovom. Tvar „‚ve“ zodpovedá pomocnému slovesu „have“ a používa sa v prvej a druhej osobe jednodného čísla a vo všetkých osobách množného čísla kladných aj záporných viet. Tvar „‚s“ zodpovedá pomocnému slovesu „has“ a používa sa iba v tretej osobe jednodného čísla kladných aj záporných viet. Tvar „haven’t“ zodpovedá pomocnému slovesu „have not“ a používa sa v prvej a druhej osobe jednodného čísla a vo všetkých osobách množného čísla iba záporných viet. Tvar „hasn’t“ zodpovedá pomocnému slovesu „has not“ a používa sa iba v tretej osobe jednodného čísla záporných viet.

Príklady použitia vo vete

 • I’ve seen that film before. Ten film som už videl.
 • She’s been to London. Už bola v Londýne.
 • We haven’t met before. Ešte sme sa predtým nestretli.
 • He hasn’t done it yet. Ešte to neurobil.

Skrátené tvary „‚ll“ a „won’t“

Skrátené tvary „‚ll“ a „won’t“ sa používajú vo všetkých osobách jednotného, aj množného čísla. Tvar „‚ll“ sa používa v kladných, aj záporných vetách a zodpovedá pomocnému slovesu „will“ alebo „shall“, ktorý tvorí budúci čas v angličtine. Tvar „won’t“ sa používa iba v záporných vetách a zodpovedá pomocnému slovesu „will not“.

Príklady použitia vo vete

 • I’ll be there at 5. Budem tam o piatej.
 • He won’t come, because he is ill. On nepríde, lebo je chorý.
 • They won’t believe you. Oni Ti neuveria.

Ak máte otázky alebo pripomienky k obsahu ťaháku, smelo ich napíšte do komentára pod článok a ak vám ťahák pomohol, šírte ho ďalej na sociálnych sieťach. Pomôžete tak ďalším ľuďom pri štúdiu angličtiny a tomuto projektu rásť. Ďakujeme vopred za každú vašu interakciu.

Chcem lepšie pochopiť a naučiť sa správne používať anglickú gramatiku!

Marián Kohn sa výučbe anglického jazyka venuje už vyše osem rokov. Za ten čas mu kurzmi prešli desiatky spokojných klientov. Zaraďte sa medzi nich aj vy a využite konverzácie v angličtine v Bratislave, súkromné hodiny angličtiny v Bratislave, prípravu na pohovor v angličtine, prípravu na maturitu z angličtiny a doučovanie angličtiny v Bratislave (Petržalke, Ružinove, Rači, Novom a Starom Meste).

Ďalšie ťaháky z angličtiny